آموزشگاه صدر اندیشه 

هنرجویان عزیز می توانند از پیوند های زیر برای مشاهده نتایج آزمون، تاریخ آزمون های عملی و استعلام گواهینامه صادر شده استفاده نمایند. بنابراین به منظور بهبود فرآیند اطلاع رسانی و ارتباطی مجتمع آموزشی صدر اندیشه با هنرجویان، در زمان مقرر پیوندهای زیر به روز رسانی خواهد شد. بدیهی است تاریخ آزمون، محل و ساعت آزمون عملی فنی و حرفه ای و گواهی بین المللی صادر شده از طریق پیوندهای زیر در دسترس خواهد بود. گواهی مهارت الکترونیکی فنی و حرفه ای در زمان های آتی از طریق پست در اختیار هنرجویان قرار می گیرد.