گروه اساتید

گروه اساتید

جناب آقای بخت آور

استاد دوره ی عکاسی – منو دوربین

جناب آقای مهدی ملکی

استاد دوره ی پداگژی

جناب آقای علیرضا نجاتبخش

استاد دوره ی عکلاسی – فتوشاپ

جناب آقای منیژه خائفی

استاد دوره ی مدیریت خانواده

جناب آقای مهیار دولت خواه

استاد دوره ی فتوشاپ – افترافکت – عکاسی دیجیتال

سرکار خانم سمیه یحیائی

استاد دوره ی مدیر آموزشگاه – پداگژی

جناب آقای رضوی

استاد دوره ی صفحه آرایی

سرکار خانم رستگار

استاد دوره ی عکاسی – منو دوربین

سرکار خانم فرخ پور

استاد دوره ی ICDL و کاربر رایانه

سرکار خانم انصاری

استاد دوره ی نقاشی روی پارچه

سرکار خانم حیدری

استاد دوره ی طراحی مد ولباس – طراحی لباس

سرکار خانم میترا سیدان

استاد دوره ی فن بیان