سر فصل های عکاسی مقدماتی

 • زبان عکس, پیشینه

 • آشنایی با تاریخچه عکاسی ایران و جهان و پیدایش آن

 • آشنایی با ساختمان دوربین, اتاقک تاریک

 • آشنایی با فیلم, انواع سنسور هایِ دوربین و تفاوت آن, آشنایی با انواع دوربین ها از نظر قطع دوربینو نحوه عملکردو نحوه انعکاس آن ها

 • آشنایی با حساسیت فیلم, ایزو, گام های نوری, تنظیم و نورسنجی بر پایه ایزوهای مختلف, تفاوت ایزوهای مختلف و تاثیر آن بر کیفیت, کنتراست و..

 • آشنایی با ساختمان چشم انسان و پردازش نور و رنگ توسط مغز, اپرچر, دیافراگم و تاثیر آن بر عمق میدان وضوح, کنتراست, جزییات, رنگ و….تاثیر دیافراگم بر نحوه شکل گیری منابع نوری و ساخت منابع نوری مختلف, شناخت عمق میدان وضوح و عوامل تاثیرگذار برآن, و ..

 •  آشنایی با سرعت شاتر, تکنیک های مووینگ, فریزینگ, پنینگ, زومینگ, اپن فلاش, لانگ اکسپوژر و…سرعت شاتر و تاثیرات آن بر تصویر, شناخت قوانین نورسنجی و عکاسی با نور یکسان با سرعت شاترمختلف

 •  آشنایی با قاب بندی و قوانین مهم آن, آشنایی با قوانین یک سوم و نقاط طلایی, آشنایی با مفاهیم نقطه, خط, فرم و سطح برای درک مفاهیم عناصر بصری و کادر بندی, آشنایی با قوانین قاب بندی و قاب های سینمایی

 • آشنایی با تراز سفیدی, درک مفهوم علمی آن, تنظیم آن توسط دوربین و همچنین کالرچکر و کارت خاکستری

 •  آشنایی با لنزها, دسته بندی لنزها بر اساس فاصله کانونی, کاربرد وقابلیت های هرکدام, آشنایی با فاصله های کانونی مختلف برای عکاسی مستند, حیات وحش, معماری و…تاثیر فاصله کانونی بب عمق میدان وضوح, اندازه و فاصله سوژه ها و…خوانش لنزها و دسته بندی آن ها (بر اساس لنزهای شرکت کنون)

 •  آشنایی با فایل خام و تفاوت آن با فایل جیپ, پیکجر پروفایل ها و پروفایل های رنگی, دلایل ویرایش تصویر و استفاده از فایل خام

 • آشنایی با منوی دوربین و نحوه تنظیم دوربین برای ثبت بهترین خروجی