سر فصل های عکاسی پیشرفته

  • آشنایی با داینامیک رنج نحوه افزایش آن, تاثیر آن برکنتراست و آشنایی با پدیدهدهایی همجون آرتیفکت

  •  آشنایی با تکنیک های اچ در آر و نحوه عکاسی و ساخت آن

  • آشنایی با تکنیک پانورانا و نحوه عکاسی و ساخت آن ها

  • آشنایی با نرم افزارهای مدیریت فایل, آرشیو بندی, ساخت کالکسیون, اضافه کردن کپی رایت در متادینا تصویر, اضافه کردن کلمه کلیدی و تغییر نام گروهی

  • آشنایی بادعناصر تصویری, مفاهیم و معنای آن ها و عکاسی مفهومی

  • نحوه برطرف کردن ایرادات تصویری, کاهش نویز, اصلاح اعوجاج لنزها, تنظیم تراز سفیدی و از بین بردن کالر کست

  •  نورسنجی پیشرفته بر اساس رنگ های مختلف و شرایط خاص, آشنایی با حالت های مختلف نورسنجی دوربین همچون نورسنجی نقطه ای و ماتریسی

  •  آشنایی با کالرچکر و کارت خاکستری برای تنظیم دقیق رنگ ها و همچنین ساخت پروفایل تصویری محیط برای کالیبره کردن رنگ ها و تنظیم آن در کمرا را

  • ژانر شناسی, آشنایی با انواع ژانرهای عکاسی, عکاسی مستند, خبری, خیابانی, طبیعت, تبلیغاتی, پرتره و….