NS-2

یک شبکه کامپیوتری یا مخابراتی شامل تجهیزات و زیرساخت‌هایی است که اجرای آن در مقیاس تجاری، با هزینه‌ی مالی و زمانی چشمگیری همراه است، بنابراین نخستین گام در تحلیل و ارزیابی یک طرح را می‌توان شبیه‌سازی دانست. شبیه‌ساز NS2 یک شبیه‌ساز Event_Discrete است که جزئیات پروتکل‌های مختلف شبکه را دارا بوده و یک انتخاب مناسب برای ارزیابی شبکه‌های مخابراتی و کامپیوتری است و همچنین به یکی از محبوب‌ترین شبیه‌سازهای شبکه برای تحقیقات آکادمیک تبدیل شده است. این شبیه‌ساز، مبتنی بر دو زبان C++ و OTCL است. هسته‌ی اصلی این شبیه‌ساز با زبان C++ نوشته شده است که جزئیات پروتکل‌ها را در خود دارد و دارای سرعت بالایی در اجرا است. زبان OTCL که سرعت آن در اجرا پایین و برای کاربر، در پیکربندی‌های ساده، قابل فهم‌تر است نیز توسط نصب و پیکربندی اشیاء و همچنین برنامه‌ریزی رویدادهای گسسته، شبیه‌سازی را تنظیم و برپا می‌کند. ارتباط بین این دو زبان توسط یک رابطTCLCL برقرار می‌گردد.نحوه‌ی عملکرد شبیه‌ساز NS2 بدین شرح است که کاربر پیکربندی‌های شبکه را با زبان TCL که برای کاربر قابل‌فهم‌تر است انجام می‌دهد، سپس با توجه به اینکه سرعت زبان TCL برای اجرا پایین است و جزئیات پروتکل‌ها در آن وجود ندارد، معادل پیکربندی‌های C++ توسط رابط TCLCL صدا زده شده و کدهای C++ اجرا می‌گردند.شبیه‌ساز NS2، یک شبیه‌ساز رایگان است که برای انجام پروژه‌های آکادمیک بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. این شبیه‌ساز اکثر پروتکل‌های متداول شبکه را پوشش می‌دهد و با استفاده از آن می‌توان یک شبکه را قبل از پیاده‌سازی واقعی، مدل‌سازی نموده و پارامترهای مختلف شبکه را در شبیه‌سازی تغییر داده و نتایج حاصل را استخراج و مورد ارزیابی قرار داد.• دوره شبیه‌ساز NS2، به منظور آموزش شبیه‌سازی و مدل‌سازی شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی ارائه می‌شود که باتوجه به محتوای کاربردی و پروژه‌محور این دوره، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، متخصصین حوزه شبکه و فعالان IT بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این آموزش در دو دوره‌ی مقدماتی و پیشرفته اجرا خواهد شد.